Aus dem Tagebuch einer Tschechisch- LKSchülerin – Z deníku žačky českého „LK“

21.03.2022

Januar 2020

Schon 4 Monate in Liberec und ich kann immer noch kein Tschechisch. Von wegen, dass man das nach drei Monaten einfach von allein lernt. Heute haben H. und ich uns mit Kačka im Café Noos getroffen. Es wird Zeit, den Belegplan abzuschicken. Kačka meint, wir haben ja noch 7 Monate, um Tschechisch zu lernen. Wir sollen einfach sprechen… als ob das so einfach wär.

Leden 2020

Už 4 měsíce v Liberci a stále neumím česky. Ne, že se to po třech měsících člověk naučí sám. Dnes jsme se s H. potkali s Kačkou v Café Noos. Je čas poslat plán. Kačka říká, že máme ještě 7 měsíců na to, abychom se naučili česky. Máme prostě mluvit… jako by to bylo tak snadné.

Februar 2020

Belegplan abgeschickt. Leistungskurse: Tschechisch und Deutsch.

Únor 2020

Plán odeslán. LK (Pokročilé kurzy): čeština a němčina.

März 2020

Erst dachte ich: Juhu, Frühlingsferien, so was gab es in Deutschland nicht. Aber dann: Corona. Toll. Ich bin in Deutschland, meine Sachen in Liberec und die Grenze ist zu. Meine armen Zimmerpflanzen.

Březen 2020

Nejdřív jsem si říkala: Juchů, jarní prázdniny, nic takového v Německu nebylo. Ale pak: Corona. Skvělý. Jsem v Německu, věci mám v Liberci a hranice jsou zavřené. Moje ubohé pokojové rostliny.

Juni 2020

Es sind noch zwei Monate, bis die Schule wieder losgeht. Die Leistungskurse stehen aber fest. Ich lerne Tschechisch Vokabeln und führe tschechische Quatschgespräche mit meiner Schwester.

Červen 2020

Do začátku školy zbývají ještě dva měsíce. Kurzy jsou ale pevně dané. Učím se českou slovní zásobu a vedu nesmyslné české konverzace se sestrou.

August 2020

Ich komme mir so dumm vor. Wir sind zu viert im Leistungskurs. K. ist Muttersprachler. L. hat im Auslandsjahr super Tschechisch gelernt. Und dann sind da noch H. und ich. Wir sind dann wohl die schlechtere Hälfte. Bei vier Schülern kann man nicht mal Mittelmaß sein, weil es einfach keine Mitte gibt. Ich werde das Jahr wohl wiederholen müssen und dann neue Leistungskurse wählen oder ich werde Kassiererin bei Lidl. Hilfe, ich will zurück in die erste Klasse. Auf dem Weg von der ersten Klasse bis heute habe ich anscheinend an den entscheidenden Tagen gefehlt.

Srpen 2020

Cítím se tak hloupě. V pokročilém kurzu jsme čtyři. K. je rodilý mluvčí. L. se během roku v zahraničí naučila super česky. A pak je tu H. a já. Jsme asi ta horší polovina. Se čtyřmi studenty nemůžete být průměr, protože prostě žádný střed není. Asi si budu muset zopakovat ročník a pak si vybrat nové (LK) kurzy pro pokročilé nebo se stanu pokladní v Lidlu. Pomoc, chci se vrátit do první třídy. Na cestě z první třídy do dnes se mi zdá, že jsem patrně chyběla v rozhodující dny.

September 2020

Werde ich jemals Tschechisch lernen? In meiner Anki App (heiße Empfehlung an alle, die viel lernen müssen), sind heute 627 ungelernte Wörter fällig. Statt obchod habe ich heute im Unterricht chobotnice gesagt. K. und L. haben gelacht. H. hat nur deshalb nicht gelacht, weil sie nicht da war.

Září 2020

Naučím se někdy česky? V mé aplikaci Anki (vřele doporučuji každému, kdo se musí hodně učit) je dnes platných 627 nenaučených slov. Místo obchod jsem dnes ve třídě řekla chobotnice. K. a L. se zasmáli. Jen H. se nesmála, protože tam nebyla.

November 2020

Die erste Klausur war nicht so schlimm wie erwartet.

Listopad 2020

První klausura (velký test) nebyla tak špatná, jak se očekávalo.

Dezember 2020

Weil das Wetter so schön ist und Corona so ätzend, gehen wir raus. Heute sind wir auf den Heinberg gelaufen. Kačka rückwärts uns voraus. Thema: tschechische Politik. Weil wir über sie gelacht haben, sie sah wirklich lustig aus, hat sie uns vier gezwungen in einer Reihe rückwärts vor ihr den Berg hoch zulaufen. Sie hat uns ausgelacht, uns fotografiert und gefilmt. Heute neues Wort gelernt: ponížit.

Prosinec 2020

Protože je tak pěkné počasí a covid tak otravný, jdeme ven. Dnes jsme šli nahoru na Heinberg. Kačka pozpátku před námi. Téma: Česká politika. Protože jsme se jí smáli, vypadala opravdu legračně, nutila nás čtyři běžet pozpátku v řadě do kopce před ní. Smála se nám, fotila a natáčela. Dnes jsem se naučila nové slovo: erniedrigen.

Februar 2021 Homeschooling

Ich möchte einfach zurück ins Bett. Obwohl ich jetzt länger schlafen kann, ist Kačkas Positivität am frühen Morgen nur schwer zu ertragen. Den ganzen Tag habe ich einen Ohrwurm von dem Lied „Negativität“ von der Band „Erfolg“ (Google it!)

Únor 2021 „homeschooling“ (domácí vzdělávání)

Chtěla bych jednodušše zpátky do postele. Ačkoli teď můžu déle spát, je Kaččina brzká ranní pozitivita těžce snesitelná. Celý den jsem měla v hlavě píseň „Negativita“ od skupiny „Erfolg“ (Vygooglete si to!)

Juli 2021

Vielleicht muss ich doch nicht bei Lidl arbeiten. Heute gab es Zeugnisse. In Tschechisch habe ich im ersten Halbjahr 12 und im zweiten 15 Punkte.

Červenec 2021

Snad nakonec přeci jen nemusím pracovat v Lidlu. Dnes bylo vysvědčení. V češtině jsem měla v prvním semestru 12 bodů a ve druhém 15 bodů.

Oktober 2021

Liberec ist immer noch so schön wie früher. Neulich waren wir mit unserem Tschechischkurs dort. Erst waren wir in einem Cafe, danach waren wir in der Kunstgalerie und danach im Museum. Bei Omam haben wir Falafel-Burger gegessen und K. hat ein Bier getrunken. Kačka wollte unbedingt, dass wir mit der Gondel auf den Jeschken fahren. Weil so schlechtes Wetter war, konnten wir ihr das ausreden. Heute ist die Gondel abgestürzt. Ein Mensch ist gestorben. Weil wir den Zug verpasst haben, haben wir uns eine Flasche Wein gekauft. Den nächsten Zug haben wir dann auch verpasst und uns eine Weitere gekauft. Das war ein schöner Ausflug. Ich habe von K. gelernt, Menschen grammatikalisch korrekt zu beleidigen.

Říjen 2021

Liberec je pořád stejně krásný jako dřív. Nedávno jsme tam byli s naším kurzem češtiny. Nejdřív jsme byli v kavárně, pak jsme byli v galerii a pak v muzeu. Jedli jsme v Omamu falafelové burgery a K. pila pivo. Kačka moc chtěla, abychom vyjeli lanovkou na Ještěd. Protože bylo tak špatné počasí, dokázali jsme jí to rozmluvit. Dnes lanovka havarovala. Zemřel člověk. Koupili jsme si láhev vína, protože nám ujel vlak. Nestihli jsme ani další vlak a koupili jsme si další láhev. To byl pěkný výlet. Naučila jsem se od K. vynadat lidem gramaticky korektním způsobem.

Dezember 2021

Wir dürfen nicht mehr auf den Spielplatz. Heute waren wir wieder auf dem Heinberg und haben Globingo gespielt. Dann kam jemand aus dem Hotel und hat uns weggejagt. […] Wo sollen wir denn nun hin?

Prosinec 2021

Už nemůžeme na hřiště. Dnes jsme byli zase na Heinbergu a hráli globingo. Pak někdo vyšel z hotelu a vyhnal nás. […] Kam teď máme jít?

Januar 2022

Die Vorprüfung ist gut gelaufen. Nächstes Jahr mache ich ein FIJ in Tschechien. Jetzt muss ich mir nur noch ein gutes Thema für die richtige Prüfung wünschen. Denn Kačka sagt immer, was wir uns wünschen, wird wahr. Ich glaub da noch nicht so richtig dran, aber man kann es ja mal versuchen.

Leden 2022

Maturita „nanečisto“ dopadla dobře. Příští rok dělám „dobrovolný rok v zahraničí“ (FIJ) v ČR. Teď si jen ještě musím přát dobré téma k té opravdové zkoušce. Protože Kačka vždy říká, co si přejeme se splní. Zatím tomu moc nevěřím, ale člověk to může jen tak jednou zkusit.

Februar 2022

K. hat L. und mir gedroht, uns keine Schimpfwörter mehr beizubringen, weil wir sie immer gegen ihn verwenden. Aber wie sollen wir den sonst unsere Aussprache verbessern? Ich werde das FIJ dazu nutzen, ganz viele Schimpfwörter zu lernen. Ich werde jedes Einzelne gegen K. verwenden. Das schwöre ich hier und heute.

Únor 2022

K. hrozil L. a mně, že nás nebude učit nadávky, protože je vždy používáme proti němu. Ale jak jinak bychom si měli zlepšit výslovnost? Využuji k tomu „dobrovolný rok v zahraničí“ (FIJ), abych se naučila spoustu nadávek. Použiji každý jedno slovíčko proti K. Přísahám tady a teď.

Fritzi, 12. třída AlDente

  • Teilen auf:

zur Aktuell-Übersicht